|
|
|
|
|
       
       
 
 
Brønntrykking
     
HOB Brønntrykking

Brønntrykking eller kapasitetsøkning som vi ofte sier, er noe som kan utføres på både nye og gamle brønner.

Detter fører til betraktelig større vanntilsig i brønnen.

     

Der det er flere husstander koblet på samme hull, på vannverk eller gårdsbruk hvor man ønsker størst mulig vannmengde er dette nesten obligatorisk.
Vi utfører også rensing/ spyling av borrehull.

Vi har meget egnet utstyr og kan vise til svært gode resultater over lengre tid.
Vi utfører oppdrag over alt men i hovedsak Møre og Romsdal, Sør og Nord-Trøndelag og Nordland.

     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
 
Design: Abra idé AS