|
|
|
|
|
       
       
 
 
Verksted
     
Verksted På vårt personbilverksted utfører vi alle slags oppdrag på alle typer biler, om det gjelder periodisk kontroll, rep. av motorstyring, hjulstillingsarbeide eller skifting av lyspære på privatbilen.
Dagens biler et utstyrt med avansert elektronikk som stiller store krav til verkstedene.
Vi benytter Wurth’s datatekniske feilsøkingssystem som oppdateres online kontinuerlig.
     
Vårt karosseri og lakkverksted er moderne, blir fortløpende oppgradert og er godkjent miljøverksted. Hos oss får du taksert skaden på din bil, og du kan selv ut fra pris avgjøre om du vil benytte forsikring eller gjøre opp selv.
Vi utbedrer alle typer skader og lakkeringsarbeider også glass-skader og glass-skifting..
Vi legger mye i å kunne levere et arbeide med god finish og kvalitet!

Vi utfører alle typer service og reparasjon på lastebiler og busser. Vi tar også karosseri -reparasjon/ ombygging og montering av utstyr på tyngre kjøretøy.

Viking bilbergingstjeneste for lette og tunge kjøretøy.

 

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Design: Abra idé AS