Vi har autorisasjon som plast reparatør. Dette vil si at vi har godkjente lokaler og personell for utførelse av plastreparasjon på båt.

Vi utfører også skrogvedlikehold, montering, service og reparasjon på maskin, drivverk, teknisk og elektronisk utstyr på fritidsbåter og mindre yrkesfartøy.Vi har mulighet for både opptak til verkstedet eller reparasjon ved havn hos oss, eller i hjemmehavn.

Vi utfører også bergingsoppdrag!