Vi har fire bergingsbiler en tungberger, en mellomberger, en flakbil og en firhjulstrekker med bergingsaggregat. Tung og mellombergeren brukes til tyngre oppdrag som utforkjøring, velt, transport og fastkjøring av lastebiler, busser, og trailere. Dette over et stort område som i kommunene Heim, Aure, Orkland, Hitra og Frøya men benyttes også i oppdrag utover eget område ved behov. Hovedtyngden av oppdrag faller naturlig nok på «Lakseveien» utover RV714 fra Orkanger utover mot Hitra og Frøya, samt E39 mellom Orkanger og Halsa.

Person og varebilberging utfører vi i et noe mindre område som kommunene Heim, Aure og Orkland, men har ofte transportoppdrag til Orkanger, Trondheim, Molde og Kristiansund. Flakbilen brukes til berging og frakting av mindre kjøretøyer som person og varebiler, samt motorsykler. Firhjulstrekkeren brukes i størst grad der det er litt dårlig adkomst som hytte-veier og litt utenfor «allfarveg». Vi har vaktordning 24-7, og alltid beredd til å rykke ut uansett oppdrag.