Personbilverksted

På vårt personbilverksted utfører vi alle slags oppdrag på alle typer biler, om det gjelder periodisk kontroll, rep. av motorstyring, hjulstillingsarbeide eller skifting av lyspære på privatbilen. Dagens biler et utstyrt med avansert elektronikk som stiller store krav til verkstedene. Vi benytter flere typer datatekniske feilsøkingssystemer som oppdateres online kontinuerlig.

Karosseriverksted

Vårt karosseri og lakkverksted er moderne, blir fortløpende oppgradert og er godkjent miljøverksted. Hos oss får du taksert skaden på din bil, og du kan selv ut fra pris avgjøre om du vil benytte forsikring eller gjøre opp selv. Vi utbedrer alle typer skader og lakkeringsarbeider også glass-skader og glass-skifting. Vi legger mye i å kunne levere et arbeide med god finish og kvalitet!

Lastebil / Bussverksted

Vi utfører alle typer service og reparasjon på lastebiler og busser. Vi tar også karosseri -reparasjon/ ombygging og montering av utstyr på tyngre kjøretøy.

Viking bilbergingstjeneste for lette og tunge kjøretøy.