Brønntrykking eller kapasitetsøkning som vi ofte sier, er noe som kan utføres på både nye og gamle brønner.

Detter fører til betraktelig større vanntilsig i brønnen.

Der det er flere husstander koblet på samme hull, på vannverk eller gårdsbruk hvor man ønsker størst mulig vannmengde er dette nesten obligatorisk. Vi utfører også rensing/ spyling av borrehull.

Vi har meget egnet utstyr og kan vise til svært gode resultater over lengre tid. Vi utfører oppdrag over alt men i hovedsak Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland.